Skip to content
Menlo Fundation blokkie

MENLO FOUNDATION

Die Menlo Foundation voorsien individue en besighede ook van die geleentheid om spesifiek ons SEB-leerders te ondersteun om gelyke geleenthede en kwaliteit onderrig te ontvang.

Menlo Foundation NPC
Rekeningnaam: Menlo Foundation NPC
Rekeningnommer: 1206833092

Bank: Nedbank
Tak: Menlyn Maine
Takkode: 151745

Verwysing: Voorletter, Van, epos/selnommer
Bv.: PPompies ppompies@gmail.com